skip to Main Content

Диспетчер

Зенкевич Яна Эдуардовна 

Аудитория на факультете: 1507а

Телефон: +7 (495) 939-32-11

e-mail: yana.zenkevich@math.msu.ru

Часы приема:  

понедельник, среда, четверг с 12.00 – 15.00